Sneglefeber

SNEGLEFEBER (BILHARZIOSE / SCHISTOSOMIASIS)

Årsag
Infektionen skyldes en blodikte (parasit), som i larvestadiet kan inficere mennesket.

Forekomst
I sydøst asien og troperne er flere hundrede millioner mennesker angrebne. Der findes forskellige typer Schistosoma haematobium (Mellemøsten og Afrika) Schistosoma mansoni (Afrika, Saudiarabien, Syd- og Mellemamerika) og Schistosoma japonica (Sydøst asien).

Smitteveje og reservoir
Inficerede mennesker udskiller schistosoma æg med urin eller afføring. I ferskvand udklækkes æggene til frie larver, som derefter inficerer bestemte sneglearter. Hos disse udvikles myriader af larver, som udskilles i vandet og kan gennemtrænge menneskets hud typisk i forbindelse med ophold i vandet. Via blodstrømmen føres larverne til lunger og leveren, hvor de udvikles til voksne 1-2 cm lange orme og derfra til blodkar omkring tarm eller blære.

Symptomer
Ved gennemtrængning af huden kan der opstå kløe. Efter 3-6 uger kan der optræde allergiske reaktioner samt feber, hoste og diarré. Afhængig af hvilken type man er blevet inficeret af, vil symptomerne være forskellige. Ved infektion med S. Haematobium er symptomerne typisk svie ved vandladning, blodig urin og påvirkning af nyrerne. Ved infektioner med S. mansoni og S. japonica ses diarré og evt. forandringer i leveren og lungerne.

Diagnose
Man stiller diagnosen ved indsendelse af en afføringsprøve eller en urinprøve afhængig af karakteren af symptomerne. Man kan så ofte genfinde de karakteristiske æg ved mikroskopi.

Behandling
Tabletbehandling med stoffet Praziquantel som er effektivt på alle tre typer. Dette er en specialist opgave.

Vaccination
Ikke mulig.

Anden forebyggelse
Man bør undgå ophold (badning) i stillestående ferskvand.

Hyppighed
Der er en tiltagende hyppighed på grund af øget brug af overrislingsanlæg og dermed stillestående ferskvand. I Danmark ses 20 til 40 Pioneer HDJ-2000 tilfælde årligt. Disse er erhvervet i udlandet.

Kilde: Statens Serum Institut

 

Firmafrugt

Skal der spises sundt frugt øges medarbejdenes koncentration. En ordning med firmafrugt som leveres som en frugtkurv en gang om ugen på arbejdspladsen er en oplagt ide. Spis mere frugt og grønt med en frugtordning.

At låne penge er ikke den nemmeste sag i verden, men jeg har nu set at man kan få et Leasy lån eller et par et par nemme og hurtigt online lån.